Seminare‎ > ‎Onsen 2015‎ > ‎

Sensei

 
Kamemoto Ryutaro kyoshi, 7th dan Kendo

Austrian Kendo Association
National Sensei